ขอเชิญชวนแพทย์ทุกท่าน ร่วมงานประชุม WORLD CONGRESS OF AESTHETIC SURGERY-MEDICINE ,ANTI AGING AND ALTERNATIVE MEDICINE 2023 (WCAM 2023) ON 15-17 SEPTEMBER 2023, CENTARA GRAND LADPRAO, BANGKOK
เปิดรับสมัครแพทย์ผู้สนใจหลักสูตรเวชปฏิบัติเสริมสวย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ด่วนรับจำนวนจำกัด
กองทุนหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
พูดคุย สนทนา แลกเปลี่ยน
Chat exchange mouse room.
Sponsor
ผู้สนับสนุน
กำหนดการ / แผนงาน
Schedule / plan
เชิญร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีฯ

เชิญร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีฯ ในวันที่ 19 พ.ย. 2562  เวลา 9.00 น   ณ สมาคมฯ นนทบุรี

เชิญประชุมสมาคมฯ

ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อว่างแผนงาน ในวันที่ 1 พ.ย. 2562  เวลา 9.00 น   ณ สมาคมฯ นนทบุรี

ทดสอบ

ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อว่างแผนงาน ในวันที่ 31 ตุลาคม ....